Unexpected’s Bouwdagboek

De bouwavonturen van Unexpected

Archive for the ‘Bevolking’ tag

Nr 27

without comments

Wanneer je via de website van Eandis een aansluiting voor je electriciteit wil aanvragen, dan heb je een EAN nummer nodig. EAN staat voor “European Article Numbering” en is een uniek nummer voor je gas / electriciteitsaansluiting binnen Europa. Om zo een nummer aan te vragen, moet je ofwel je huisnummer kennen (maar dit is niet altijd evident bij een nieuwbouw), ofwel via een nabijgelegen huisnummer werken (maar dan moeten er al bestaande huizen staan) of via het lotnummer / perceelnummer / … werken.

Omdat we ons huisnummer nog niet wisten, wou ik het via de laatste mogelijkheid oplossen. Spijtig genoeg staan om onze bouwvergunning meerdere nummers (lees: meer nummers dan er vakjes zijn op het aanvraagformulier) en wist ik dus niet wat ik nu eigenlijk moest invullen. Een telefoontje naar de stadsdiensten leverde alleen maar meer verwarring op, want die mensen wisten niet waarover het ging en konden ons niet direct helpen want dienst A had geen inzage in de databanken van dienst B en omgekeerd. En ik had informatie nodig van twee diensten.

Een oplossing zou zijn om met het inplantingsplan naar het stadhuis te gaan en dan zouden ze zo wel kunnen zien wat ons huisnummer is. Hallo? Die plannen zijn al lang bij de stadsdiensten gekend, zowel van de verkavelingsakte als van onze eigen bouwvergunning! Ambtenarij ten top dus.

Alvorens tot zulke drastische maatregelen over te gaan (en vakantiedagen op te offeren), heb ik een mail gestuurd naar de bouwfirma omdat zij per slot van rekening ervaring hebben met zulke zaken en ons misschien konden helpen. Niet dus. Ze wisten het zelf ook niet helemaal en zeiden zelfs dat het beter is om de aanvraag op het finale huisnummer te doen omdat ze al ervaren hebben dat het later problemen kan geven om je aansluiting over te zetten naar je huisnummer als je het eerst aangevraagd hebt via andere coördinaten.

Bon, last resort. Rechtstreeks telefoneren naar de dienst “Bevolking” en hopen dat die mensen ons kunnen helpen. En tot onze verbazing was dit geen enkel probleem! De mensen van de betreffende dienst konden ons zonder enig probleem ons huisnummer mededelen en daarmee is ons probleem ook opgelost. Bedankt! Moest u het zich afvragen, ons huisje krijgt nummer 27 mee.

En nu de aanvragen in orde brengen.

Written by Unexpected

February 15th, 2010 at 12:29 pm